LIBRA EXPRES  

Stránka 1 / 3 Nasledujúca
  RSS

 jj3000
Zaregistroval sa v roku 2012
Príspevky: 1
27/07/2012 19:50  

Chcem Vás len upozorniť na túto agenrúru.
Majitel L. Klimák je len podvoník a jediné čoho sa dočkáte je , že bude od vás chcieť dostať peniaze , za každú cenu.
Prácu ešte nikomu nevybavil aj od každého zobral peniaze a aj ten zoznam agentúr práce čo predáva za 12€ si môžete zadarmo stiahnuť z internetu.


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
11/07/2014 9:47  

„Stvor mi, Bože, čisté srdce, obnov v mojom vnútri pevného ducha“ (Žalm 51,12)

„Zmiluj sa nado mnou, Bože, pre milosrdenstvo svoje, pre svoje veľké zľutovanie znič moje nevernosti.
Vedomý si svojej neprávosti, svoj hriech mám pred sebou stále …

Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma, budem belší nad sneh …

Stvor mi, Bože, čisté srdce, obnov v mojom vnútra pevného ducha. Len ma Neodvrhuj Od svojej tváre, svojho Svätého Ducha mi neber !

Nech sa zas veselím z tvojej spásy, podopri ma duchom oddanosti … Vysloboď ma , aby som nebol vinný krvou,

Bože, Bože, moja spása, nech plesá môj jazyk pre tvoju spravodlivosť „. (Žalm 51,3-16)

„Stvor mi, Bože, čisté srdce, obnov v mojom vnútri pevného ducha“ (Žalm 51,12)


Ľubo
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
11/07/2014 9:45  

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
P.S.
Dieťa moje,

Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje… Jeremiáš 29, 11 Pretože ťa milujem nekonečnou
láskou… Jeremiáš 31, 3 Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné – tak ako zrnká piesku na
morskom brehu… Žalm 139, 17-18 Jasám a radujem sa z teba… Sofoniáš 3, 17 Nikdy ti neprestanem
preukazovať dobro… Jeremiáš 32, 40 Pretože si mojim drahocenným vlastníctvom…2.Mojžišova 19, 5
Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť… Jeremiáš 32, 41 Chcem ti ukázať mocné a
úžasné veci… Jeremiáš 33, 3 Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma…5.Mojžišova 4, 29
Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce… Žalm 37, 4 Lebo som to Ja, kto v tebe
prebúdza tieto túžby… Filipanom 2, 13 Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš
predstaviť… Efezanom 3, 20 Pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť…2.Solúnčanom 2, 16-17
Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení…2.Korinťanom 1, 3-4 Som ti nablízku, keď
máš zlomené srdce… Žalm 34, 18 Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem
k svojmu srdcu… Izaiáš 40, 11 Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjavenie 21, 3-4
A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjavenie 21, 3-4 Som tvoj Otec a milujem
ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša… Ján 17, 23


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
06/07/2014 9:16  

Ak múdry niečomu nerozumie, spýta sa.

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko… Žalm 139, 1 Viem o tom, kedy si sadáš a
kedy vstávaš… Žalm 139, 2 Dobre poznám všetky tvoje cesty… Žalm 139, 3 Poznám dokonca aj počet
vlasov na tvojej hlave… Matúš 10, 29-31 Stvoril som ťa na svoj obraz…1.Mojžišova 1, 27 Vo mne žiješ,
hýbeš sa, proste si… Skutky 17, 27-28 Pretože si mojim potomkom… Skutky 17, 28 Poznal som ťa skôr,
než si bol počatý… Jeremiáš 1, 4-5 Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie… Efezanom 1, 11-12
Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe… Žalm 139, 15-16 Ustanovil
som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Skutky 17, 26 To, ako som ťa stvoril,
vzbudzuje bázeň… Žalm 139, 14 Utkal som ťa v lone tvojej matky… Žalm 139, 13 A priviedol na svet v
deň tvojho narodenia… Žalm 71, 6 Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú… Ján 8, 41-44
Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky…1.list Jána 4,16 Túžim ťa
zahrnúť svojou láskou…1.list Jána 3, 1 Jednoducho preto, že si mojim dieťaťom a Ja tvojim
Otcom… 1.list Jána 3, 1 Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský Otec…
Matúš 7, 11 Lebo Ja som dokonalý Otec… Matúš 5, 48 Všetko dobré,čo dostávaš, ti dávam Ja…
Jakub 1, 17 Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby… Matúš 6, 31-33


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
06/07/2014 9:03  

Tomu sa hovorí ale krásny deň, 😀

Hneď keď si uvedomíte čo ste písali aké narážky a nadávky, a uvedomili ste si že na mňa nič nemáte a jediný kto urobil prešľap ste Vy a že to už nemožno zobrať späť tak sa už viete vyjadrovať aj bez hlúpeho oslovenia skomoleniny Vašej fantázie, hlúpych pripomienok, a všelijakých odkazov na Vaše obľúbené nákupné stránky.

Tomu sa hovorí pokrok 🙂

Nebudem sa Vám už venovať užila som si už dosť zábavy.

Len pre upozornenie rozmyslite si či budete, a ako budete reagovať na moju poslednú správu pre Vás, pretože z mojej strany už odozva na tejto stránke nebude, ale keď sa vyjadrite hanlivo a v mojej osobe poškodzujúc, tak link na túto konverzáciu rozpošlem všade. ( pozn. je to verejná diskusia ).

Prajem Vám krásny zvyšok dňa 🙂

DoNEvidenia


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
06/07/2014 7:29  

Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!


Ľubo


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
06/07/2014 6:51  

Prečo neznámeho, keď vraj viete kto som. 😀

To je po prvé a po druhé napíšte mi presne čím som porušila zákon., to by ma naozaj veľmi zaujímalo. inak už mám pripravené emaily na rozposlanie do médií nech si túto voľne dostupnú konverzáciu prečítajú. 🙂


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
06/07/2014 4:31  

Ježiš tiež povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami na veky“ (Ján 14,15-16). Naša modlitba nebude nikdy vypočutá, ak budeme zámerne porušovať Božie prikázania. „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal“ (Žalm 66,18).


Ľubo
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
06/07/2014 4:22  

Ježiš povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému“ (Ján 13,34-35).

„Nesúďte, aby ste neboli súdení…“ Mt 7, 1

Pokoj ľuďom dobrej vôle !
Ľubo


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 19:56  

A pozrite si zákony hlavne na Vaše slová čo ste mi písali doslova a čo ste naznačovali. Ja byť Vami sklopím uši.

Máte jednoducho smolu na mňa nič nemáte ani jedno jediné slovo. Zato naopak to čo som písala že pošlem do éteru sú len a len Vaše slová ktoré ste sám a dobrovoľne napísal.

Vyhrážajte sa niekomu inému, nie mne.

Inak aj to je trestné ak Vám to doposiaľ ušlo 🙂 a nekopírujte mi zákon. ja ich viem odpredu aj od zadu 🙂


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 19:51  

Ja som o Vas nič nepravdivé nenapísala. Máte jednoducho smolu 🙂


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 16:02  

Ježiš hovorí, „…toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem“ (Jn 6,37). Ďalej hovorí, „Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10,28-30). Drží nás pevne.


Ľubo
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 16:11  

No toto, opálená 😀 tak to je neuveriteľne konkrétne 😀 to sa musí nechať naozaj dostali ste ma áno som to ja, presne tá kt. ste si vo svojej fantázii vytvorili.
Prestaňte už klamať je dosť primitívne.

A ešte niečo k tej vete “ Na tej fotke si pekne opálená, alebo je to pigment daný do vienka“

hoc sa ma to netýka, ale nechcite aby som to pustila do éteru, má to dosť veľký rasový podtón mohli by sa do toho obuť nejaký tí ľudia, média a pod. Kľudne použite ďalšie nevychované slovo,vetu a vš. toto sa dostane kam ani nedovidíte. pochovám Vaše vulgarizmy a primitívny prístup k spoločnosti.

Vy nemáte čo písať za slušných ľudí lebo medzi nich nepatríte.

PS: nezabudnite sa vyrovnať zo sociálnou poisťovňou

a stále to isté dookola stále ten jeden zákon kt. ani neovládate. keby ste ho ovládali tak by ste ho nespomínali v mojom mene ( kt. ani neviete), pretože ja som nič neporušila 🙂 to si len vy myslíte, že stále máte pravdu, ale bohužiaľ nieje to tak.

LEN EŠTE JEDNO JEDINÉ HANLIVÉ SLOVO NA MOJU ADRESU. JEDNO JEDINÉ A SA Z TOHO NEVYLÍŽETE.


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 18:03  

„Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.“ (Rim 3, 21-24)


Ľubo
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 15:53  

Slovo na cestu :

NEBOJTE se !

Matúš 7:7-11
Slovo na cestu (SNC)

7 Proste a dostanete ! Hľadajte a nájdete ! Klopte a otvoria vám !

8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb ?

10 Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada ?

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

NEBOJTE se !

Matouš 7:7-11
Slovo na cestu (SNC)
7 Proste a dostanete, hledejte a najdete. Klepejte a bude vám otevřeno.
8 Protože každý, kdo prosí, dostane, kdo hledá, nalezne a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
9 Kdyby kohokoliv z vás poprosilo vlastní dítě o kus chleba, dali byste mu snad kámen ?
10 A místo ryby byste mu dali hada? Určitě ne !
11 Jestliže tedy vy, lidé tvrdého a hříšného srdce, dovedete dávat svým dětem dobré věci, tím spíše je nebeský Otec dá těm, kteří ho prosí.

Bůh s Vámi !

Ľubo.
LKibra Expres


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 15:37  

Bože už zase? opäť za mňa niekto niečo platí. 😀 Vy vážne netušíte ani to koľko mám rokov nieto ešte kde a s kým keď vôbec s kým bývam. 😀

A áno ako fyzická osoba tam ste. Skúste byť trošku zodpovednejší. A stále Vám musím opakovať, že nieste rozdvojená osobnosť ? 😀 Chudák skúste si zopakovať jedn. a množ. číslo, osoby, pády, rody atď.

Určite Vám to v budúcnosti s komunikáciou pomôže.


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 15:30  

class=“postlink“ href=“http://www.zisk.sk/37067303/lubomir-klimak-libra-expres/dlhy“> http://www.zisk.sk/37067303/lubomir-kli … xpres/dlhy

Ľubomír Klimák Libra Expres – Dlhy

Prehľad o firme
Štatistický register
Dlhy

Zdravotné poisťovne
VšZP neevidujeme žiadny dlh (k 5.4.2017)
Union neevidujeme žiadny dlh (k 5.4.2017)
Dôvera neevidujeme žiadny dlh (k 5.4.2017)
Sociálna poisťovňa neevidujeme žiadny dlh (k 5.4.2017)
Daňový úrad neevidujeme žiadny dlh (k 5.4.2017)

S úctou

Ľubomír Klimák„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy“ (1Ján 4,9-10).


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 15:14  

A ešte som zabudla mali by ste ísť do sociálnej poisťovni 😀 Pán DLŽNÍK 😀


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 15:07  

normálne ste mi spestrili deň, takto som sa už dlho nezasmiala 😀

Ešte stále mi neide do hlavy stále viete kto som a predsa píšete že sa o mňa starajú rodičia, raz som dieťa potom v puberte čo bude nabudúce 😀

Taktiež stým nepodareným a otrepaným vtípkom o sexuálnych pomôckach čo píšete aj po iných stránkach a oháňate sa jedným zákonom kt. si musíte kopírovať lebo ho ani neovládate. Stále na vš. používate tie isté primitívne a hlúpe nadávky. píšete za seba a pritom v množnom čísle. To je jednoducho choré. 😀


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 14:59  

Človek človeku vlkom !? >>> Francúzky fyzik a filozof Blaise Pascal hovoril o ľudskej potrebe poznať Ježiša Krista, keď povedal: „Je Bohom vytvorený priestor v srdci každého človeka, ktorý jedine Boh môže naplniť prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista.“ >>>Google je naozaj dobrá vec, záleží len čo hľadáte. Vždy záleží na tom ČO hľadáte ! >>> Hľadajte srdcom a budete vedieť rozlíšiť dobré od zlého. > Čo hľadáte, nájdete a v čo veríte stane sa, či veríte v Boha, alebo v kameň ! >>> „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1. kniha Samuelova 16,7). <<<<>>>> Ľubomír Klimák & Libra Expres

Ľubomír Klimák & Libra Expres


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 14:21  

Až ma zamrazilo keď som videla tie vš. gramatické chyby. No fuj! 😀

Vidno že Vám riadne lepí keď si stále vymýšľate čím ďalej tým viac trápnejšie nadávky. 😀

STE JEDNODUCHO TRÁPNY 😀


Ivo.Ken30 sa páčilo
ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 11:40  

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko… Žalm 139, 1 Viem o tom, kedy si sadáš a
kedy vstávaš… Žalm 139, 2 Dobre poznám všetky tvoje cesty… Žalm 139, 3 Poznám dokonca aj počet
vlasov na tvojej hlave… Matúš 10, 29-31 Stvoril som ťa na svoj obraz…1.Mojžišova 1, 27 Vo mne žiješ,
hýbeš sa, proste si… Skutky 17, 27-28 Pretože si mojim potomkom… Skutky 17, 28 Poznal som ťa skôr,
než si bol počatý… Jeremiáš 1, 4-5 Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie… Efezanom 1, 11-12
Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe… Žalm 139, 15-16 Ustanovil
som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Skutky 17, 26 To, ako som ťa stvoril,
vzbudzuje bázeň… Žalm 139, 14 Utkal som ťa v lone tvojej matky… Žalm 139, 13 A priviedol na svet v
deň tvojho narodenia… Žalm 71, 6 Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú… Ján 8, 41-44
Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky…1.list Jána 4,16 Túžim ťa
zahrnúť svojou láskou…1.list Jána 3, 1 Jednoducho preto, že si mojim dieťaťom a Ja tvojim
Otcom… 1.list Jána 3, 1


Ľubo
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 11:02  

Ste trápny stými neustálymi nadávkami kt. ma neurážajú len ukazujú Vašu nízku inteligenciu 😀 ste na smiech.

A pokial sa pamätám tak Vy viete kto som, aspoň tak ste to písali a tentokrát už som anonym kt. sa skrýva.

STE ÚBOHÝ a STE NA SMIECH !! 😀 a ja sa len smejem z Vašej stupidity 😀


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 7:56  

Ž 37:4-5

4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.
………………………………………………………………..

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

P.S.
Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli. (Platón)


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
05/07/2014 6:36  

Ja sa Vás nebojím, lebo nieste v práve. To že to tu píšete na zastrašenie je úbohé. 🙂 Vy ste úbohý 🙂

Zbohóóóm. prajem Vám len to čo vy iným. a dúfam že si to užijete.


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 4:32  

V Žalme 32, 3-5 je napísané: „Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.“Ľubomír Klimák & Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
05/07/2014 3:58  

Boh ti odpustil úplne všetko, čo si urobil. „A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi“ (Rimanom 8,1). Neobzerá sa s odsúdením za tvojimi hriechmi či zlyhaniami, ani ty by si nemal. Boh opäť hovorí: „… a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem“ (Hebrejom 10,17).Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !


P.S.

Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy“ (1.Jánov 1,5).


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
04/07/2014 20:46  

ja? osočujem? 😀 no to ste ma pobavili tak to sa na Vás veľmi teším 😀


ReagovaťCitovať
 VeVaV
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 20
04/07/2014 20:50  

Vy ste jednoducho trápny s tými svojimi nadávkami ktoré ukazujú iba Vašu inteligenciu 😀 Jediný kto v tejto konverzácii môže dôvodne podať žalobu som JA, za tie Vaše nadávky a urážky mojej osoby.

Tak prečo už nepíšete tu žalobu čoho sa bojíte :).

Teším sa na stretnutie na súde, často sa nevidí byť žalovaným od „inteligencie čo pozná spôsoby a pravopis“ 😀 veľa šťastia


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
04/07/2014 14:02  

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !Lukáš 6, 39-42

39 A povedal im aj prirovnanie: Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. 41 Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nezbadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.


ReagovaťCitovať
Zobraziť všetky príspevky v kategórii Pracovné agentúry
Stránka 1 / 3 Nasledujúca
  
Spracovávám

Nie si prihlásený! Prihlásiť sa alebo sa Registrovať.