LIBRA EXPRES  

Stránka 3 / 3 Predchádzajúca
  RSS

 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 12:28  

Páni.. tak to je vážne sila.
Ak ste si mladí pánko nevšimol ale na stránke sa
zobrazuje návštevnosť a za týždeň ju čítalo 7 slovom
sedem ľudí a s toho som jeden ja druhý vy a slečna ktorú
ste tak bezočivo osočoval.
Takže Vám pán LIBRA EXPRES prajem ďalších vysnených 10 000
záujemcov o Vaše geniálne služby.


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 12:58  

Veď ani od založenia vlákna, čo je viac ako 2 roky ju nečítalo 10 000 ľudí vy obmedzenec…


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 13:58  

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu a netýkajú sa nás ustanovenia ÚPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ), t.j., nie sme „agentúra“.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi (vrátane našej inzercie) !

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Dieťa moje,

Cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe…
Ján 17, 26 On je dokonalým vyjadrením mojej existencie… Hebrejom 1, 3 Prišiel, aby ti dokázal, že Ja
som s tebou, nie proti tebe… Rimanom 8, 31 A tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy…
2.Korinťanom 5, 18-19 Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril…2.Korinťanom 5, 18-19 Jeho smrť bola
tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe…1.list Jána 4, 10 Vzdal som sa všetkého, čo som
miloval, aby som mohol získať tvoju lásku… Rimanom 8, 31-32 Keď príjmeš dar – môjho Syna Ježiša
– získaš mňa…1.list Jána 2 ,23 A nič už ťa nikdy neoddelí od Mojej lásky k tebe… Rimanom 8, 38-39
Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo… Lukáš 15, 7 Vždy som
bol tvojim Otcom a ním aj ostanem… Efezanom 3, 14-15 Moja otázka znie : …Chceš byť mojim
dieťaťom? Ján 1, 12-13 Čakám na teba… Lukáš 15, 11-24

S láskou tvoj Otec, všemohúci Boh


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 14:02  

ty trtko 8845 je od založenia vlákna a nie za týždeň!!!


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 14:06  

Človek človeku vlkom !?
„Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1. kniha Samuelova 16,7).

Nechcel som sa, Pane, vrátiť na tieto stránky plné zlorečenia, ale musel som, pretože mŕtvi Duchom volajú za svedkov mŕtvoly k radosti Satana a súdia ma.
A nechcel som sa sem vrátiť aj pre môj hriech, ktorým som sa im pripodobnil. Ale svoj hriech som mal stále pred očami a hriech je smrť a tak som sa vrátil, aby som nežil ako pokrytec …

Ktosi napísal:
„Boh vždy vedie Svoje deti takými cestami, ktoré by si vybrali sami, keby mohli vidieť koniec od začiatku. „

Lukáš 9:25
„Lebo čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a sám seba by zahubil ?!“

Som tu teda znovu, aby som pre pokoj a spásu mojej duše mohol s pokorou srdca vyznať, že som chyboval :

Bože, odpusť mi, že som sa v hneve spreneveril obeti Tvojho jednorodeného Syna Ježiša Krista.
Nechal som sa hlúpo vyprovokovať. Na urážku som odpovedal urážkou, na úder úderom, na súd súdom. Úprimne toho ľutujem !

Prosím o odpustenie všetkých, ktorých moje slová ranili.
Len Boh vidí do srdca človeka a mne neprislúcha súdiť ho :

Matúš 7:1

Nesúďte, aby ste neboli súdení !

Marek 11:25-26

25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.

26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.
Francúzky fyzik a filozof Blaise Pascal hovoril o ľudskej potrebe poznať Ježiša Krista, keď povedal:
„Je Bohom vytvorený priestor v srdci každého človeka, ktorý jedine Boh môže naplniť prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista.“

Google je naozaj dobrá vec, záleží len čo hľadáte. Vždy záleží na tom ČO hľadáte !
Hľadajte srdcom a budete vedieť rozlíšiť dobré od zlého.
Čo hľadáte, nájdete a v čo veríte stane sa, či veríte v Boha, alebo v kameň !

Efezským 1:11
„Boh pozná zámer pre tvoj život. Modli sa a on ti ho dá spoznať.“

Kto teda chce, nech sa modlí so mnou :

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb nás každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého !

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

Amen.
(Matúš 6:9-13.)

Boh vami !

Ľubo.Distribuujeme interaktívny (prepojený s web-stránkami spoločností) e-program

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W17 (SLOVENSKÁ VERZIA).

a

interaktivní (propojen s web-stránkami společností) e-program

Katalog zprostředkovatelů zaměstnání KTLG W7 (ČESKÁ VERZE)
—- —- —
Podrobné info, si môžete v oboch prípadoch vyžiadať na href=“mailto:reality.expres@stonline.sk“>reality.expres@stonline.skNie sme sprostredkovateľom práce za úhradu a netýkajú sa nás ustanovenia ÚPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ). Nie sme ani zamestnávateľ.
E-program je interaktívnou komerčnou pomôckou.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi (vrátane našej inzercie).

Ľubomír Klimák & Libra Expres


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 14:11  

Jediný kto tu píše sprostosti a jednostaj obhajuje svoju super libra expres
firmu je pán libra expres.
Nehraj sa na super podnikateľa keď ti ešte mamka nosí raňajky do postele!
Si úbožiak a jediné čo máš spoločné s pracovnou agentúrou je, že ťa
nejaká odrbkala a teraz sa snažíš o to isté.
Kvôli „podnikateľom“ ako si ty ide tento štát do p… !


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 14:15  

(Lk 12:2-9 [SSV])
Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohto sa bojte!
Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Ľubomír Klmák


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 14:24  

TY si fakt debil… napísal som za TÝŽDEŇ debil nie za dva roky!
A píše sa TY a nie TI
Na tému Libre PODVOD má
VeVaV 20 príspevkov
sinister 27
Ajax2727 číže majiteľ LIBRA EXPRES 47
a ja 12
a tak ďalej…tak si aktualizuj dáta debilko aby si a od júla, kedy bolo založené vlákno
si túto tému zobrazilo 8845 ľudí a nie ako tvrdíš ty, že tvoju húževnatosť a
dôvtip za týždeň OBDIVOVALO 10 000 spokojných zákazníkov.
DEMENT NEDONOSENÝ


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 14:27  

podotýkam od júla 2012 navštívilo toto vlákno 8845 ľudí a nie za posledný týždeň 10 000


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 14:36  

Ž119, 1-176

71 Že som bol pokorený, dobre mi, aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.

Ľubo
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 14:54  

Si v koncoch, čo?!
Takže, podľa veku tvojej matky na teba lezie starecká demencia.
Keď sa vyjadruješ a bavíš s ľuďmi tak ako sa bavíš, tak si svoju
matku asi nevážiš, jedine, žeby ťa tak vychovala.


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 15:00  

A mimochodom… bol som na teba slušný kým som si neuvedomil, že to na teba vôbec neplatí.
Tak buď tej lásky, utri si zase penu na kútikoch úst a pobav ma!!!


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 15:16  

Múdry pochopí a na hlupákovi nezáleží !

Ak múdry niečomu nerozumie, spýta sa.
Ak niečomu nerozumie hlupák, povie že je to hlúposť.
(… a slovenský hlupák, posadnutý paranojou, k tomu dodá, že je to podvod)

Distribuujeme :

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W17 :
10-tisíce NONSTOP aktuálnych (interaktívne aktualizovaných)*, pracovných ponúk z celého SVETA (prioritne v rámci EU a Európy ako takej) od viac ako TISÍC( 1300 !) overených sprostredkovateľov práce a priamych zamestnávateľov.
*Interaktívne aktualizovaný e-program = prepojený s web stránkami spoločností = nonstop aktuálne ponuky (…budete mať vždy vo svojom PC).

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

POZDRAV PRE cteného, súdmi vyškoleného právnika –amatéra, samozvaného psychológa JUDr.MUDr.PUDr. a teraz dokonca aj IT špecialistu Mareka Saláka :

Všetkým záujemcom o jeho bezplatné právne služby vrelo odporúčame.
Adresa jeho advokátskej kancelárie (ktorú uvádza) :

JUDr.MUDr.PUDr. IT špecialista Marek Šalát
Znievska 3062/16
851 06
Bratislava

( xxxx//firemny-register.sk/firma xxxxxxx-Marek-Salak/ – zatiaľ neoverené a vlastne, predbežne nepodstatné !!!)

P.S.
Len odskakuješ od témy k téme a vymýšľaš nezmysly pretože TEBE nevie odpadnúť pena z papule :mrgreen: , Kľudne si „debilkuj“ ďalej – čo sa dá očakávať od DEBILA 😉 ? … Vôbec nás netankuješ… Podľa sebe súdim teba, však !?


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 15:21  

Prečo o sebe hovoríš v tretej osobe?
Počuješ v hlavičke ešte iné hlasy?


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 15:28  

Múdry pochopí a na hlupákovi nezáleží !

Ak múdry niečomu nerozumie, spýta sa.
Ak niečomu nerozumie hlupák, povie že je to hlúposť.
(… a slovenský hlupák, posadnutý paranojou, k tomu dodá, že je to podvod)

Distribuujeme :

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W17 :
10-tisíce NONSTOP aktuálnych (interaktívne aktualizovaných)*, pracovných ponúk z celého SVETA (prioritne v rámci EU a Európy ako takej) od viac ako TISÍC( 1300 !) overených sprostredkovateľov práce a priamych zamestnávateľov.
*Interaktívne aktualizovaný e-program = prepojený s web stránkami spoločností = nonstop aktuálne ponuky (…budete mať vždy vo svojom PC).

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

POZDRAV PRE cteného, súdmi vyškoleného právnika –amatéra, samozvaného psychológa JUDr.MUDr.PUDr. a teraz dokonca aj IT špecialistu Mareka Saláka :

Všetkým záujemcom o jeho bezplatné právne služby vrelo odporúčame.
Adresa jeho advokátskej kancelárie (ktorú uvádza) :

JUDr.MUDr.PUDr. IT špecialista Marek Šalát
Znievska 3062/16
851 06
Bratislava

( xxxxx//firemny-register.sk/firma xxxxxxx-Marek-Salak/ – zatiaľ neoverené a vlastne, predbežne nepodstatné !!!)

Neviem čo myslíš pod „si v koncoch“, ale jedno rozhodne vieme – nemienime sa nonstop zaoberať akýmsi nedonoseným kriplom … Máme dôležitejšie veci na práci…

Kľudne si tu masturbuj ďalej ….

Bay, bay 😀 !

P.S.
Si slabý, nielen v počtoch, Majko… 😆 … Teba určite porodila tvoja matka v štrnástich a zabudli ťa dať do inkubátora 😛 !

Len odskakuješ od témy k téme a vymýšľaš nezmysly pretože TEBE nevie odpadnúť pena z papule, … Vôbec nás netankuješ… Podľa sebe súdim teba, však !?

Nudíš nás … Maj sa aj s batohom (svojich komplexov) …


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
19/09/2014 15:49  

Unavil som ťa?
Júúúúj to ma veľmi mrzí… lapáš po dychu… máš v nohách triašku… bodavú bolesť v žalúdku…
to máš s toho behania po polícií a podávania trestných oznámení.
Že vy tam v Kolte ani políciu nemáte a ty sa musíš trepať až do Zámkov?!


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
19/09/2014 16:38  

Múdry pochopí a na hlupákovi nezáleží !

Ak múdry niečomu nerozumie, spýta sa.
Ak niečomu nerozumie hlupák, povie že je to hlúposť.
(… a slovenský hlupák, posadnutý paranojou, k tomu dodá, že je to podvod)

Distribuujeme :

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W17 :
10-tisíce NONSTOP aktuálnych (interaktívne aktualizovaných)*, pracovných ponúk z celého SVETA (prioritne v rámci EU a Európy ako takej) od viac ako TISÍC( 1300 !) overených sprostredkovateľov práce a priamych zamestnávateľov.
*Interaktívne aktualizovaný e-program = prepojený s web stránkami spoločností = nonstop aktuálne ponuky (…budete mať vždy vo svojom PC).

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Ľubomír Klimák & Libra Expres

Podrobné info. si môžete vyžiadať na :

href=“mailto:ag.podlupou@gmail.com“>ag.podlupou@gmail.com

Ďakujeme !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Automaticky vygenerovaný pre mako081173 :

Pozdrav pre cteného, súdmi vyškoleného právnika –amatéra, samozvaného psychológa JUDr.MUDr.PUDr. a teraz dokonca aj IT špecialistu Mareka Saláka :

Všetkým záujemcom o jeho bezplatné právne služby vrelo odporúčame.
Adresa jeho advokátskej kancelárie (ktorú uvádza) :

JUDr.MUDr.PUDr. IT špecialista Marek Šalát
Znievska 3062/16
851 06
Bratislava

( h… .. /firemny-register.sk/firma xxxxxxx-Marek-Salak/ – zatiaľ neoverené a vlastne, predbežne nepodstatné – kto chce nech si overí )

P.S.
Darwin mal predsa pravdu – človek sa vyvinul z opice … „len zabudol dodať, že niektorí opicami aj zostali …

Pokojne sa tu dehonestuj, ak sa ešte vôbec viacej dá, Majko , :P…. keď si už taký masochista…. Je jedno čo napíšeš – súdny človek si urobí obraz sám… !
Si slabý, nielen v počtoch, Majko… 😆 … Teba určite porodila tvoja matka v štrnástich a zabudli ťa dať do inkubátora 😛 !

Len odskakuješ od témy k téme a vymýšľaš nezmysly a hlúpe témy od veci, pretože TEBE nevie odpadnúť pena z papule … Vôbec nás netankuješ… Podľa seba súdim teba, však !?

Nudíš nás … Maj sa aj s batohom (tvojich komplexov) …


ReagovaťCitovať
 mako081173
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 17
20/09/2014 6:17  

Páni… perlíš jednu za druhou trtko… Darwin tvrdil, že sa človek vyvinul s
primátov… človek a opica sú poddruh primátov, to by si mal vedieť Vševedko.
Prosím ťa, keď chceš niekoho urážať, aspoň si to najprv naštuduj.


ReagovaťCitovať
 Jakub666
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 1
18/11/2014 20:34  

Dobrý ja snim zasa také skúsenosti nemám ja som mu poslal len jeden mail na ktorý mi odpísal to čo vám ale k tomu pridal ešte že……

*Zákon č. 300/2005 Z.z., § 345, § 373 a § 360 (Doporučujeme preštudovať trestné sazby).
Internet vôbec nie je taký anonymný, ako sa na prvý pohľad zdá… Možno sa zastavíme , :o),… a možno budete niekam pozvaní ….Sme zvedaví, ako nám tie sračky zopakujete do očí, :O)) …!

Tak sa len chcem spýtať či nemáte niekto nejaké údaje o ňom lebo anilen sa mi nepredstavil najlepšie by bolo keby mi tu necháte presne meno priezvisko a aj adresu aby sa mu môžem naozaj pozrieť do oči a zopakovať mu to….!!! a ešte by som chcel vedieť či sa to dá brať ako vyhrážku či nie ďakujem.


ReagovaťCitovať
 hennnooo
Zaregistroval sa v roku 2013
Príspevky: 7
02/12/2014 15:45  

To že aká je to celé sranda (čiže o ponuke tejto firmy) viem z jej inzerátov 😆 .
Ale to, kto osobne stojí za touto firmou som sa dozvedel až z tohoto fóra. No inteligencia sama a úroveň podobná jeho službám. Kvalitné služby aj osobnosť. Dúfam že tento tvor neovplyvní veľa ľudí v živote …


ReagovaťCitovať
 karukral
Zaregistroval sa v roku 2015
Príspevky: 1
09/06/2015 0:41  

Tak pan Klimák rozšířil pole zájmu i na brněnský web s brigádami, znělo to neuvěřitelně, přišel jsem hledat více informací a našel jsem pobavení. Tedy alespoň do půlky první stránky, pak pobavení vystřídalo znechucení a vztek.
Štěkáš jako starý bezzubý pes, který dle vyzařující míry komplexů asi stále bydlí se svou 77ti letou matkou v jednom pokoji. Způsob jakým jsi jednal s onou slečnou byl neslýchaný a absolutně tě připravil o možnost a vůbec právo nazývat se civilizovaným dospělým mužem, alespoň na mentální úrovni. A proto pokud to milý Lubošku čteš, boj se, boj, protože psi už ztichli, čas vlků nadešel…

P.S.: Nauč se sakra česky, když už nám to tam cpeš. Kdo má na tu hrůzu koukat.


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
02/04/2017 16:26  

Človek človeku vlkom !?
„Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1. kniha Samuelova 16,7).

Nechcel som sa, Pane, vrátiť na tieto stránky plné zlorečenia, ale musel som, pretože mŕtvi Duchom volajú za svedkov mŕtvoly k radosti Satana a súdia ma.
A nechcel som sa sem vrátiť aj pre môj hriech, ktorým som sa im pripodobnil. Ale svoj hriech som mal stále pred očami a hriech je smrť a tak som sa vrátil, aby som nežil ako pokrytec …

Ktosi napísal:
„Boh vždy vedie Svoje deti takými cestami, ktoré by si vybrali sami, keby mohli vidieť koniec od začiatku. „

Lukáš 9:25
„Lebo čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a sám seba by zahubil ?!“

Som tu teda znovu, aby som pre pokoj a spásu mojej duše mohol s pokorou srdca vyznať, že som chyboval :

Bože, odpusť mi, že som sa v hneve spreneveril obeti Tvojho jednorodeného Syna Ježiša Krista.
Nechal som sa hlúpo vyprovokovať. Na urážku som odpovedal urážkou, na úder úderom, na súd súdom. Úprimne toho ľutujem !

Prosím o odpustenie všetkých, ktorých moje slová ranili.
Len Boh vidí do srdca človeka a mne neprislúcha súdiť ho :

Matúš 7:1

Nesúďte, aby ste neboli súdení !

Marek 11:25-26

25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.

26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.
Francúzky fyzik a filozof Blaise Pascal hovoril o ľudskej potrebe poznať Ježiša Krista, keď povedal:
„Je Bohom vytvorený priestor v srdci každého človeka, ktorý jedine Boh môže naplniť prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista.“

Google je naozaj dobrá vec, záleží len čo hľadáte. Vždy záleží na tom ČO hľadáte !
Hľadajte srdcom a budete vedieť rozlíšiť dobré od zlého.
Čo hľadáte, nájdete a v čo veríte stane sa, či veríte v Boha, alebo v kameň !

Efezským 1:11
„Boh pozná zámer pre tvoj život. Modli sa a on ti ho dá spoznať.“

Kto teda chce, nech sa modlí so mnou :

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb nás každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého !

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

Amen.
(Matúš 6:9-13.)

Boh vami !

Ľubo.Distribuujeme interaktívny (prepojený s web-stránkami spoločností) e-program

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W17 (SLOVENSKÁ VERZIA).

a

interaktivní (propojen s web-stránkami společností) e-program

Katalog zprostředkovatelů zaměstnání KTLG W7 (ČESKÁ VERZE)
—- —- —
Podrobné info, si môžete v oboch prípadoch vyžiadať na href=“mailto:reality.expres@stonline.sk“>reality.expres@stonline.skNie sme sprostredkovateľom práce za úhradu a netýkajú sa nás ustanovenia ÚPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ). Nie sme ani zamestnávateľ.
E-program je interaktívnou komerčnou pomôckou.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi (vrátane našej inzercie).

Ľubomír Klimák & Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
11/05/2017 21:33  

Človek človeku vlkom !?
„Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1. kniha Samuelova 16,7).

Nechcel som sa, Pane, vrátiť na tieto stránky plné zlorečenia, ale musel som, pretože mŕtvi Duchom volajú za svedkov mŕtvoly k radosti Satana a súdia ma.

Google je naozaj dobrá vec, záleží len čo hľadáte. Vždy záleží na tom ČO hľadáte !
Hľadajte srdcom a budete vedieť rozlíšiť dobré od zlého.
Čo hľadáte, nájdete a v čo veríte stane sa, či veríte v Boha, alebo v kameň !

Nebudem sa teda venovať hlúpym invektívam a radšej vám poviem pekný príbeh, :), :

Jednému mužovi sa sníval sen, že kráča po pláži s Pánom Bohom a na oblohe sa objavili scény z jeho života.
Pri každej scéne si všimol dva páry stôp v piesku, jedny patrili jemu a druhé Bohu. Potom si všimol, že v tých ťažkých a smutných chvíľach jeho života bol na ceste jeho života len jeden pár stôp.
Toto ho veľmi trápilo a tak sa na to spýtal Pána Boha.„Bože, povedal si, že ak sa raz rozhodnem nasledovať Ťa, budeš so mnou kráčať celú cestu. Ale všimol som si, že počas najťažších časov v mojom živote je iba jeden pár stôp. Nerozumiem, prečo si ma opustil, keď som Ťa najviac potreboval.“
Boh mu povedal:„Moje vzácne dieťa, milujem ťa a nikdy som ťa neopustil. Počas časov Tvojho utrpenia, keď si videl len jeden pár stôp, som Ťa niesol v mojom náručí“.


Nebojte sa, :), !

Ľubomír Klimák
Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Bodnar6
Zaregistroval sa v roku 2017
Príspevky: 26
28/05/2017 18:13  

Musím zareagovat!

Pozor na túto agentúru. Podvod prvej triedy!!!! Jeden veľký podvodník. Mna obtiahol o peniaze!


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
29/05/2017 7:37  

Lukáš 23:34: „Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“


Dobrý deň, pán Bodnár (?) z Rožňavy (?),

tie otázniky sú tam správne, pretože žiadneho pána Bodnára (ani pani Bodnárovú) z Rožňavy (ani z inej obce) za roky našich aktivít v evidencii objednávok nenachádzame .
Takže alebo ste sa tragicky splietol a ste na nesprávnej adrese, alebo ste len zákerný anonym a k Vášmu nečestnému konaniu a nepravdivým invektívam Vás vedú Vaše, len Bohu* známe sebecké dôvody… Ak sa domnievate, že ste práve, nič vám nebráni v tom, aby ste tu uviedol Vaše plné meno adresu a číslo Vašej objednávky a my sa Vašou radi budeme zaoberať Vašou „reklamáciou“ aj verejne.

Svoj príspevok ste začal vetou, citujeme „Musím zareagovat! “ …Zareagoval ste na na predchádzajúci príspevok, ktorého obsahom bolo Božie Slovo. Takže no comment :

Porušujete ôsme prikázanie z Desatora Božích prikázaní:

1.Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3.Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4.Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5.Nezabiješ!
6.Nescudzoložíš!
7.Nepokradneš!
8.Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9.Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10.Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!


Podľa Vášho príspevku, je Vám však Božie Slovo je cudzie….O.K., 😀 , Ústava SR zaručuje slobodu vierovyznania ako ateistom tak aj veriacim (a to aj verejne).

Popravde zdá sa však, že Vy sa neriadite ani ľudskými zákonmi, pretože inak by ste sotva ignoroval informáciu (uvádzanú x-krát v rôznych podobách a na rôznych miestach) :

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu (nie sme agentúra) a netýkajú sa nás ustanovenia ÚPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ).
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi.
________________________________________

Distribuujeme interaktívny (prepojený s web-stránkami spoločností) e-program

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W17LX 2017 aktuál (SLOVENSKÁ VERZIA) :
Tisíce nonstop aktualizovaných pracovných príležitostí, predovšetkým v rámci EU a Európy ako takej, od stoviek overených sprostredkovateľov práce a priamych zamestnávateľov legitímne registrovaných na Slovensku.
Gro týchto spoločností neinzeruje na nete a voľné pracovné pozície je možné nájsť len na ich webstránkach v e-katalógu !

Príležitosti aj bez znalosti cudzej reči a s ubytovaním !
Práce na plný úväzok, ale aj brigády a sezónne práce.

class=“postlink“ href=“http://moja-praca-eu4.webnode.sk/“> http://moja-praca-eu4.webnode.sk/

(koniec citátu).


Podobne drahý pane, akosi Vám uniká že internet je verejný priestor (a ani zďaleka tak anonymný , ako sa na prvý pohľad zdá), takže sa naň v plnej miere vzťahuje aj, 😯 :

Zákon č.300/2005 Z.z,

§ 373
Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu,potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

………………………..
§ 345
Krivé obvinenie
(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle
privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slo-body na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa pá-chateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) z osobitného motívu, alebo
b) verejne.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok
________________________________________

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 7, 1-2

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.
2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám.

Boh s Vami, 😀 !

Ľubomír Klimák and Libra Expres


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
31/05/2017 6:42  

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu a netýkajú sa nás ustanovenia ÚPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ), t.j., nie sme „agentúra“.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi (vrátane našej inzercie) !

Ľubomír Klimák & Libra ExpresEvanjelium podľa Matúša – kapitola 7

class=“postlink“ href=“http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=47&kapitola=7″> http://www.svatepismo.sk/listovat.php?k … kapitola=7


ReagovaťCitovať
 Ajax2727
Zaregistroval sa v roku 2014
Príspevky: 54
31/05/2017 6:52  

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 7

class=“postlink“ href=“http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=47&kapitola=7″> http://www.svatepismo.sk/listovat.php?k … kapitola=7

Boh s Vami !Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu a netýkajú sa nás ustanovenia ÚPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ), t.j., nie sme „agentúra“.
Riadime sa Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi (vrátane našej inzercie) !

Ľubomír Klimák & Libra Expres


ReagovaťCitovať
Zobraziť všetky príspevky v kategórii Pracovné agentúry
Stránka 3 / 3 Predchádzajúca

Tvoja reakcia


  
  
Spracovávám

Nie si prihlásený! Prihlásiť sa alebo sa Registrovať.