ÚSPEŠNÝ NÁVRAT NA SLOVENSKO - čo je potrebné si vybaviť pred návratom  

  RSS

 Zuzana
Zaregistroval sa v roku 2018
Príspevky: 291
06/02/2019 12:29  
  • Ostávate v Holandsku  alebo uvažujete nad návratom späť na Slovensko?
  • Staying in The Netherlands or thinking about coming back to Slovakia?
  • Potrebujete informácie týkajúce sa návratu na Slovensko? Dávky v nezamestnanosti, zdravotné a sociálne poistenie, dane, prídavky na deti, dôchodok, dávky v materstve, pracovné príležitosti?
  • Do you need information concerning your return to Slovakia? Unemployment benefit, health and social insurance, taxes, child allowance, old-age benefit, maternity benefit, job opportunities.?
  • Príďte sa poradiť s EURES poradkyňou zo Slovenska v dňoch
  • Come to get advise from EURES adviser from Slovakia on

             5.- 6.3.2019 v čase od 10.00 do 14.00, na adrese:

            5.3.2019, Eindhoven:  UWV, Pastoor Petersstraat 160, rooms No. 12 and 13

           6.3.2019, UtrechtStadskantoor, department UWV, Stadsplateau 1, 3d floor, room No. 22 (pri Central Station)

  • Na aktivitu v Eindhovene je potrebné sa vopred prihlásiť emailom na: eures.sk@gmail.com
  • It is necessary to register to Eindhoven session at: eures.sk@gmail.com

Kontaktná osoba / Contact person: Zuzana Kubovičová zuzana.kubovicova@upsvr.gov.sk


ReagovaťCitovaťVyriešené
Zobraziť všetky príspevky v kategórii Slováci a Češi v Belgicku, Holandsku a Luxembursku

Tvoja reakcia


  
  
Spracovávám

Nie si prihlásený! Prihlásiť sa alebo sa Registrovať.