[Vyriešené] Pravidlá používania  

  RSS

 admin
Zaregistroval sa v roku 2017
Príspevky: 8
04/11/2017 15:46  

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EU.

Obsah tejto stránky, ako aj jej súčasť – internetová diskusia (fórum) sú určené pre širokú verejnosť a sú pre prispievateľa prístupné po jednoduchom zaregistrovaní. Z tohto pravidla vyplýva, že nie je možné garantovať identitu diskutujúceho. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených v internetovej diskusii.

Napriek vyššie uvedeným pravidlám, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom, porušujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo právo Európskej únie, napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, rasistické, xenofóbne alebo šovinistické prejavy a podobne alebo poškodzujú dobré meno prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si v plnom rozsahu vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie. Prispievateľom, ktorí budú opakovane porušovať tieto pravidlá, bude znemožnené prispievať do tejto diskusie. Uvedené vylučuje akúkoľvek zodpovednosť predvádzkovateľa za škodu spôsobenú cudzím resp. externým obsahom internetovej stránky v zmysle § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, čo užívateľ (resp. čitateľ) internetovej stránky berie na vedomie a svojim vstupom na internetovú stránku túto skutočnosť akceptuje bez akýchkoľvek výhrad.

Prevádzkovateľ: Cervin Consulting Limited, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU

Kontakt: e-mail: admin@exil.sk, tel: +44 845 287 5720


Zobraziť všetky príspevky v kategórii Otázky a odpovede
  
Spracovávám

Nie si prihlásený! Prihlásiť sa alebo sa Registrovať.