Exil.sk - Ochrana súkromia

Vaše údaje sú chránené zákonom na ochranu údajov a dát, ktoré sú v platnosti v SR. Vo všetkých prípadoch, máte možnosť určiť, ktorý údaj vášho konta bude verejne zobrazený. Okrem toho si máte možnosť zvoliť alebo zrušiť možnosť automaticky generovaných e-mailov.

Vaše heslo je šifrované, takže je zabezpečené. Napriek tomu, je odporúčané, aby ste nepoužívali rovnaké heslo na rôznych internetových stránkach. Vaše heslo je možnosťou pre prístup k Vášmu kontu, takže si ho, prosím, chráňte. Nik nie je za žiadnych okolností oprávnený žiadať od vás vaše heslo. V prípade, že zabudnete svoje heslo na prístup k Vášmu kontu, môžete použiť funkciu “Zabudol som svoje heslo”. Tento proces bude od Vás vyžadovať vloženie Vášho užívateľského mena a Vášho e-mailu, a potom pre vás vygeneruje nové heslo, ktoré vám znovu umožní prístup k Vášmu kontu.


Späť na prihlasovaciu obrazovku