matica.exil.sk - z Matice slovenskej pre exil.sk
Aktuality • 05.04.2006

Zverejňujeme podmienky štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktoré môžu byť užitočné pre potenciálnych záujemcov o štúdium na uvedenej univerzite práve z radov slovenskej komunity v zahraničí. | viac »


reklama

V čísle nájdete mimo iného: V.Fábry: Prežije slovenská menšina v Maďarsku?, Ľ.Pajtinka: Úspech si treba zaslúži, B.Belák: Chaos, či nadmerná deštrukcia skloňovania priezvisk? J.Fekete-Apolkin: Spomienky slovenského Wallenberga, ... | viac »V čísle nájdete mimo iného: J.Dudáš: Mätúce pojmy, A.Števík: Žiadajme dohľad a kontrolu, V.Haring: Tabuizmus a koprolália, B.Belák: V ruskej Moskve a českej Prahe?, V.Bellová: Poznáte archív Matice slovenskej?, Prechádzka počiatkami kresťanstva na starej Morave, Právo na samostatnosť, ... | viac »V čísle nájdete mimo iného: Ako vznik(a)la slovenská koruna, 2% z dane za rok 2005 môžete poukázať pre Nadáciu Matice slovenskej, Bratislava nie je Pozsony, Slovensko nie je Felvidék, Pamiatka na Štúra nezanikla, Od Vedénov k Slovenom, ... | viac »V čísle nájdete mimo iného: Desaťročie obetavej práce pre národ, Štúrovská esej, Matičný deň, Návrat po stopách návratu, Úvaha o zrode jedného povolania, Slovensko v histórii, ... | viac »


Vyjadrenia • 16.02.2006

Vláda SR pod vedením Mikuláša Dzurindu a v koalícii s Strany maďarskej koalície (SMK) prijala v krajinách EÚ najrozšírenejšie uplatnenie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (ECHRMJ). | viac »V.Fábry: Boli Maďari a Nemci v ČSR utláčaní?, Modra v Štúrovom znamení, P.M.Kubiš: Obec Slovákov v Českej republike sa rozrastá..., J.Jančovic: Život zasvätila slovenským žiakom v Rumunsku, M.Majer: Máme jeden domov a jednu históriu, Správy z činnosti a života matičného hnutia, Hotelová perla Slovenska, Pobiť sa za svoje!, Pavol Stanislav, ... | viac »Štúrova Modra, J.Chryzostom kardinál Korec: Len odtiaľ možno čerpať silu, M.Bielik: Súčasný stav slovenskej literatúry, I.Válek: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2005, Spomienka na Štefánika, M.Gonda: Pod novou zástavou, Slovenská veselica, Kto za pravdu horí… v Budapešti, ... | viac »


Vyjadrenia • 05.01.2006

Slováci celého sveta oslavujú Sviatky Narodenia s nesmierne citlivým a duchovným prežitím. Chvalabohu. Aj do života Slovákov celého sveta vstupujú po týchto chvíľach a okamihoch nové dni roka 2006. | viac »O.Pavúková: Literárnomúzejná dokumentácia osobnosti a diela Ľudovíta Štúra, Usilovní Slováci z Bulharska, Neminie nás v roku 2006, Prvá vianočná pohľadnica, Vianočný stôl v Európe, Slovenské vianočné príslovia, Svet (ne)zabudnutý… | viac »


Aktuality, Vyjadrenia • 07.12.2005

V rámci medzinárodného seminára Srbi, Slováci, Slovania v integrovanej Európe., ktoré 6.12.2005 organizovali Matica slovenská a Matica srbská, bolo prijaté integračné Memorandum pre európske štruktúry v Bruseli, predstaviteľov Srbska a Čiernej Hory. | viac »I.Kovačovič: Úcta Štefánikovi, B.Kovaček: Srbská tlač o zrušení Matice slovenskej, M.Majer: O prvom slovenskom profesionálnom redaktorovi, D.Rakyta a I.Válek: Živé centrum Horehronia (Brezno si pripomína 740. výročie vzniku), J.Suja-Žiak: Učiteľ národov umrel v Holandsku, V.Fábry: Dbajme viac o čistotu jazyka, M.Tomak: Ramesse II., vládca Egyptskej ríše, ... | viac »


Aktuality • 04.12.2005

Matica slovenská a Matica srbská organizujú Medzinárodný seminár "Slováci, Srbi a Slovania v integrovanej Európe" a odhalenie pamätnej tabule Svetozárovi Miletićovi. | viac »M.Gbúrová: Pavel Hečko, národovec a inšpirátor národnej výchovovedy, V.Fábry: Aby sme si s Čechmi lepšie rozumeli, M.Bednárová: Štúrova koncepcia národnoemancipačného hnutia Slovákov…, S.Bajaník: Rozhovor s Ing.Tiborom Mikušom – poslancom NRSR, P.Kubiš: Prvá slovenská kultúrna revue, ... | viac »


Vyjadrenia • 04.12.2005

Vážená pani predsedníčka, dovoľte, aby sme Vás úprimne pozdravili pri príležitosti tichej manifestácie Slovákov žijúcich v Maďarsku „proti plánovaným negatívnym opatreniam rozpočtovej koncepcie MR na rok 2006“, a to - aj – z najstaršej vedeckej, národnej, kultúrnej a spoločenskej ustanovizne Slovákov celého sveta Matice slovenskej (Slovensko: Martin, Bratislava, etc.). | viac »V čísle nájdete mimo iného: Ľ.Pajtinka: „Pažravé Slovensko“, M.Bielik: V pamäti národa, V.Fábry: Absencia kultúry v polemike, M.Bednárová: Štúrova koncepcia národnoemancipačného hnutia Slovákov a myšlienka slovanskej vzájomnosti, S.Mathé: Princíp kolektívnej viny, Krajský snem Matice slovenskej v Trenčianskom kraji, ... | viac »V čísle nájdete mimo iného: A.Števík: Tešedíkovo 2005, Ľ.Pajtinka: Úsmev – úžasná investícia, V.Matula: Ľudovít Štúr a formovanie generácie štúrovcov, I.Válek: Zrekonštruované gymnázium v Martine sa vrátilo k svojmu poslaniu, J.Jančovic: V dedine pri Ipli, kde sa končia všetky cesty, P.Kubiš: Útek do večnej prírody, ... | viac »


Vyjadrenia • 25.10.2005

Pred niekoľkými dňami sa v Maďarsku objavili okrem iných heslá a výzvy „Pusztulj Tirpák!!!“ („Prac sa, Tirpák“), čo vyvoláva šovinistické a rasistické volanie po odchode Slovákov žijúcich v Níreďháze a okolí. Tí sú tam usadení takmer 300 rokov, sú teda, logicky, aj tam doma. | viac »V čísle nájdete mimo iného: rozhovor s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, M.Ľuba: Všetko je len na nás, Matičiari prezidentovi o zákone týkajúcom sa Slovákov v zahraničí, L.Zrubec: Hľadá sa tanečnica, V.Matula: Ľudovít Štúr a formovanie generácie štúrovcov, K.Petrovský: Povzniesol úroveň svojich čias, G.Grácová: Zložil hymnu amerických Slovákov. | viac »


Aktuality • 23.10.2005

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Dom zahraničných Slovákov vyhlasujú 14. ročník celoslovenskej literárnej súťaže "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko". | viac »<< Predošlá strana :: Ďalšia strana >>

Copyright © 2005 www.exil.sk
All rights reserved.